KOMP! rf

Om föreningen

 

Den tvåspråkiga föreningen KOMP! rf / KOMP! ry registrerades våren 2013 och tog då över musiklägerverksamheten som fr o m 2006 ordnats av den fristående arbetsgruppen KOMP!. Syftet är att jobba för kreativitet, välmående, icke-diskriminering och mångfald genom i huvudsak musikpedagogisk verksamhet. KOMP! rf:s grundare och etablerade aktörer består av en grupp unga musiker och musikpedagoger med bakgrund i Sibelius-Akademin och Kungliga musikhögskolan. Föreningens verksamhet är i huvudsak aktivt tvåspråkig (svenska/finska).

 

Största delen av KOMP! rf:s verksamhet ordnas på och i samarbete med Villa Christine i Raseborg. Trots detta riktar sig verksamheten till deltagare från hela Finland (samt Sverige när det gäller en kurs). År 2015 påbörjades samarbetet med Villa Christine i Raseborg. Tidigare år har KOMP! musiklägren befunnit sig och även etablerat sig väl i Pargas (åren 2010-2014 i samarbete med Axxell) samt innan det på Åland (åren 2007-2008). 

 

Ideologi och vision

 

Allting fick sin början år 2006 i Sibelius-Akademins kafeteria då en grupp bestående av unga musikpedagogikstuderande satt och funderade på hurudant musikläger de skulle ha önskat de skulle ha fått gå på de de var unga. Idéen att skapa ett nytt musikläger baserat på egna värderingar och idéer som stod gruppen nära kändes så lockande att efter otaliga möten, understödsansökningar mycket inspirerat arbete så ordnades det första KOMP! musiklägret för 14-17-åringar redan följande sommar 2007 på Åland med såväl ledare som deltagare från Finland, Sverige och Åland. 

 

Syftet har enda sedan böjan varit att jobba för kreativitet, välmående, icke-diskriminering och mångfald genom i huvudsak musikpedagogisk verksamhet. Med barn- och ungdomslägren vill vi främst av allt skapa ett sammanhang för de unga där alla kan känna att de får och kan vara sig själva, där stämningen tillåter och uppmuntrar till kreativt experimenterande och där var och en har chans att pröva på sådant de önskar musikmässigt. För att uppnå detta jobbar ledarna bl.a. med ett normkritiskt perspektiv, ett sätt att synliggöra begränsande eller exkluderande normer som kan upprätthålla diskriminering eller normativa uppfattningar vad gäller kön, sexualitet, funktionsgrad, etnicitet mm, och aktivt söka material, och pedagogiska metoder som stärker respekten för och uppskattningen av mångfald och olikheter. Vi satsar även på att ge inspiration och utmaningar till dem som är längre hunna i sitt musicerande så att lägren även kan fungera som språngbräde för eventuella framtida musikyrken. 

 

Med den aktiva tvåspråkigheten som genomsyrar hela KOMP! rf:s verksamhet hoppas vi överlappa klyftor mellan språkgrupperna, väcka intresse för den andra språkgruppen och det andra landet samt bidra till ett öppnare och mer respekterande klimat.

 

 

Styrelsen

Victoria Lindqvist

Vice ordförande

Miika Hjorth

Ordförande

Maria Sann

Styrelsemedlem

Stadgar

 

(Klicka på pdf-symbolen här ovan för att komma till våra stadgar)

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

KOMP! rf  - KOMP! ry

+358 40 5305 075 / komp@komp.fi

© 2015 by Helena von Schoultz & KOMP! rf / KOMP! ry