ortbildningar

F

Huomaa, toimi! Se, hör, agera!

En normkritisk inspirationsdag för musikpedagoger

​Lördag 21.4.2017

Höstens inspirationsdag får en fortsättning! Genom övningar, diskussion och musicerande undersöker vi begränsande och uteslutande normer. Vi skapar nya mentala kartor och ger verktyg för självreflektion. Tillsammans utforskar vi kreativa sätt att skapa förändring i klassrummet. Vi kommer att göra vårt bästa för att öppna upp för kaos, frågor och nya perspektiv! 

Dagens mål är:

- att genom diskussioner och övningar skapa medvetenhet kring genus och mångfald 

- att ge verktyg för att "göra annorlunda" och för att vara medveten om sig själv och andra i pedagogiska

situationer

Datum och tid: 21.4 klo 10-16

Plats: Helsingfors (exakt plats meddelas till de anmälda)

Pris: 25 €

Max deltagare: 16 personer

Dragare: Marika Kivinen är sångpedagog med bakgrund i genusvetenskap. Hon har forskat kring frågor om rasism och vithet och arbetar mycket med frågor om gruppdynamik och trygghet i pedagogiska situationer. Malin Gustavsson är VD på Ekvalita och expert på jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Malin har bred kunskap om hur jämställdhet, inkludering, likabehandling och mångfald kan främjas i olika organisationer. Malin och Marika har samarbetat under studietiden på “Kvinnis” vid Åbo Akademi och bl.a. varit aktiva i både studentpolitik och våldsförebyggande arbete tillsammans.

Please reload

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

KOMP! rf  - KOMP! ry

+358 40 5305 075 / komp@komp.fi

© 2015 by Helena von Schoultz & KOMP! rf / KOMP! ry