Pedagoginen Foorumi

Pedagoginen foorumi on KOMP! ryn uusin projekti pedagogiselle jakamiselle ja kehittämiselle. Otathan yhteyttä meihin jos haluat kuulla lisää ja/tai olla mukana!

Mitä on normitietoinen pedagogiikka?

 

 • Ettei oleta tietävänsä ihmisten taustasta, kokemuksista tai identiteetistä, vaan on valmis kuuntelemaan ja antamaan jokaisen määrittää itsensä ja nimetä omat kokemuksensa.

 • Että on tietoinen stereotypioista ja normeista yhteiskunnassa ja kulttuurissa liittyen esim. sukupuoleen, yhteiskunnalliseen luokkaan, rotuun tai etnisyyteen, ja että haluaa tietoisesti tehdä töitä sen eteen, että kaikki mahtuvat mukaan toimintaan.

 • Normitietoisuus on usein intersektionaalista, eli erilaiset normit vaikuttavat samanaikaisesti ihmisten elämässä ja  usein ristiriitaisilla tavoilla.

 • Olemme tietoisia siitä, että normit eivät ole absoluuttiset vaan niitä luodaan koko ajan, ja että tietyissä tilanteissa voimme kokea etuoikeuksia ja toisissa taas meidät suljetaan ulkopuolelle.

 • Että on valmis näkemään normeja omassa elämässään ja pedagogisessa työssään.

 • Että on valmis kuuntelemaan, luomaan tilaa ja rakentamaan turvalliset puitteet oppimiselle, ja että opettajana on itse valmis oppimaan uutta.

 

Mitä on normitietoinen musiikkipedagogiikka?

 

 • Pohdimme tällä hetkellä mitä normitietoinen musiikkipedagogiikka voisi tarkoittaa meille. Haluamme antaa jokaiselle oppilaalle ja opettajalle mahdollisuuden ilmaista itseään ja kokemuksen siitä, että mahtuu mukaan, että minulla on itsestään selvä paikka yhteisössä. Silloin energiaa vapautuu musiikkiin ja vuorovaikutukseen.

 • Haluamme vahvistaa lasten ja nuorten luovuutta ja itsenäistä musiikin tekemistä.

 • Työskentelemme mieluusti rajoja rikkoen ja rajojen yli, mm. tekemällä yhteistyötä eri taidemuotojen kanssa ja integroimalla ympäristökysymyksiä pedagogiseen työhömme.

 • Uudet työtavat syntyvät kokeilun kautta.

 • Haluamme kuunnella herkästi, oppia uutta ja tunnustella tietä eteenpäin.

Mitä on Komp-forum?

 

 • Yhteisöllinen kohtaamispaikka musiikin-, soiton-ja laulunopettajille, jotka haluavat keskustella ja jakaa ideoita ja kysymyksiä liittyen osallisuuteen, yhteistyöhön ja moninaisuuteen. Haluamme oppia toisiltamme.

 • Työ on luovaa. Haluamme säilyttää työssämme leikillisyyden ja kokeilunhalun!

 • Tällä hetkellä järjestämme pedagogisia tapaamisia joissa jaamme kokemuksia ja tietoa. Tulevaisuudessa haluamme jakaa tietoamme muillekin musiikkipedagogeille.

 

Haluatko tulla mukaan?

 

 • Olet tervetullut mukaan joukkoomme pohtimaan musiikkipedagogin työtä. Ota rohkeasti yhteyttä ja kerro itsestäsi ja ajatuksistasi!  

Kirjaudu foorumin sivuille
 • Facebook - Black Circle
 • YouTube - Black Circle
 • Instagram - Black Circle

KOMP! rf  - KOMP! ry

+358 40 5305 075 / komp@komp.fi

© 2015 by Helena von Schoultz & KOMP! rf / KOMP! ry