top of page
Pedagogiset ajatukset ja visiot


Lasten- ja nuorten leireillä haluamme ennen kaikkea luoda yhteisöllisiä tiloja, joissa jokaisella on mahdollisuus tulla nähdyksi omana itsenään, missä tunnelma innostaa luovaan kokeellisuuteen ja missä kaikki pääsevät kokeilemaan sellaista mitä musiikillisesti toivoavat. Jotta tämä toteutuisi ohjaajamme työskentelevät mm normitietoisella näkökulmalla. Normitietoisuus on pyrkimys tehdä näkyväksi pois-sulkevia tai rajoittavia normeja jotka ylläpitävät syrjintää ja normatiivisia käsityksiä sukupuolesta, seksuaalisuudesta, toimintakyvystä, etnisyydestä jne, ja aktiivisesti etsiä materiaalia ja pedagogisia toimintatapoja jotka vahvistaa moninaisuuden ja erilaisuuksien kunnioitus ja arvostaminen. Normitietoiseen työskentelyyn kuuluu myös oman toiminnan jatkuva tarkkailu ja kehittäminen - ymmärrys siitä, että on paljon mitä emme vielä osaa tai ymmärrä, ja on jatkuvasti paljon opittavaa.

 

Panostamme myös antamaan inspiraatioita ja musiikillisia haasteita jo pidemmälle olleille nuorille muusikoille, jotta meidän leiritoiminta voi toimia myös  ponnahduslautana tulevaisuuden musiikkiammattiin,

Monikielisyys
 

Yhdistyksen pääkielet ovat suomi, ruotsi ja tarvittaessa englanti. Leiriläiset ja ohjaajat tulevat usein sekä Suomesta että Ruotsista. Aktiivisen monikielisyyden tarkoitus on luoda aitoja kohtaamisia erikielisten ihmisten välille, herättää kiinnostusta eri kieliä ja kulttuuria kohtaan sekä olla mukana luomassa avoimempaa ja kunnioittavampaa ilmapiiriä.

Mitä on normitietoinen pedagogiikka?

 • Ettei oleta tietävänsä ihmisten taustasta, kokemuksista tai identiteetistä, vaan on valmis kuuntelemaan ja antamaan jokaisen määrittää itsensä ja nimetä omat kokemuksensa.

 • Että on tietoinen stereotypioista ja normeista yhteiskunnassa ja kulttuurissa liittyen esim. sukupuoleen, yhteiskunnalliseen luokkaan, rotuun tai etnisyyteen, ja että haluaa tietoisesti tehdä töitä sen eteen, että kaikki mahtuvat mukaan toimintaan.

 • Normitietoisuus on usein intersektionaalista, eli erilaiset normit vaikuttavat samanaikaisesti ihmisten elämässä ja usein ristiriitaisilla tavoilla.

 • Olemme tietoisia siitä, että normit eivät ole absoluuttiset vaan niitä luodaan koko ajan, ja että tietyissä tilanteissa voimme kokea etuoikeuksia ja toisissa taas meidät suljetaan ulkopuolelle.

 • Että on valmis näkemään normeja omassa elämässään ja pedagogisessa työssään.

 • Että on valmis kuuntelemaan, luomaan tilaa ja rakentamaan turvalliset puitteet oppimiselle, ja että opettajana on itse valmis oppimaan uutta.

Mitä on normitietoinen musiikkipedagogiikka?

 • Haluamme antaa jokaiselle oppilaalle ja opettajalle mahdollisuuden ilmaista itseään ja kokemuksen siitä, että mahtuu mukaan, että minulla on itsestään selvä paikka yhteisössä. Silloin energiaa vapautuu musiikkiin ja vuorovaikutukseen.

 • Haluamme vahvistaa lasten ja nuorten luovuutta ja itsenäistä musiikin tekemistä.

 • Työskentelemme mieluusti rajoja rikkoen ja rajojen yli, mm. tekemällä yhteistyötä eri taidemuotojen kanssa ja integroimalla ympäristökysymyksiä pedagogiseen työhömme.

 • Uudet työtavat syntyvät kokeilun kautta.

 • Haluamme kuunnella herkästi, oppia uutta ja tunnustella tietä eteenpäin.

bottom of page