Pedagogiskt Forum

KOMP! rf har startat ett pedagogiskt forum för utbyte av pedagogisk kunskap och metoder. Hör av dig till KOMP! rf ifall du är intresserad av att veta mer eller vara med!

Vad är normmedveten pedagogik?

 • Att inte anta något om människors bakgrund, upplevelser eller identitet, utan vara beredd att lyssna och låta var och en definiera sig själv och benämna sina upplevelser

 • Att vara medveten om stereotypier och normer i samhället och kulturen gällande t.ex. kön, sexualitet, klass, ras, etnicitet och att medvetet vilja arbeta för att alla skall rymmas med i verksamheten

 • Normmedvetenhet innebär ofta ett intersektionellt perspektiv, d.v.s flera olika normer kan samverka i människors liv, ofta på motstridiga sätt

 • Vi är medvetna om att normer inte är absoluta, utan de skapas hela tiden och i vissa situationer kan vi uppleva privilegier, i andra blir vi exkluderade

 • Att vara beredd att se normer i sitt eget liv och i sitt pedagogiska arbete

 • Att vara beredd att lyssna, att bereda utrymme, att skapa trygga ramar och att lära sig som lärare

 

Vad är normmedveten musikpedagogik?

 

 • Vi utvecklar som bäst vår förståelse av vad det kunde betyda. Vi vill möjliggöra för varje elev och lärare att få uttrycka sig själv och känna att jag ryms med, att jag har en självklar plats i gemenskapen. Då frigörs energi för musik och kommunikation.

 • Vi vill också arbeta för att stärka barns och ungdomars självständiga musicerande och skapande

 • Vi arbetar gärna gränsöverskridande, t.ex. genom att samarbeta med olika konstgrenar och genom att t.ex. beakta miljöfrågor i det pedagogiska arbetet

 • Vi prövar oss fram och vill hitta nya vägar.

 • Vi vill vara lyhörda, lära oss, känna in.

 

Vad är Komp-forum?

 • En samlingsplats för musik-, instrument- och sånglärare som vill samtala och dela med sig av tankar och frågor kring delaktighet, samarbete och inkludering. Vi vill lära oss av varandra.

 • Arbetet är kreativt. Vi vill bibehålla lekfullhet och experimentlust i vårt arbete!

 • För tillfället ordnar vi pedagogiska träffar där vi delar med oss av erfarenheter och kunskap. I framtiden vill vi dela med oss av vår kunskap till andra musikpedagoger.

 

Vill du komma med?

 

 • Är du också intresserad av att fundera på musikpedagogik och dela tankar och idéer med andra? Du är varmt välkommen med i Komp-forum. Ta gärna kontakt och berätta om dig själv!

 • Facebook - Black Circle
 • YouTube - Black Circle
 • Instagram - Black Circle

KOMP! rf  - KOMP! ry

+358 40 5305 075 / komp@komp.fi

© 2015 by Helena von Schoultz & KOMP! rf / KOMP! ry