Välkommen till Komp-forum!

February 5, 2017

I mitt arbete som sånglärare har jag funderat mycket på utanförskap och normer. Hurudana antaganden gör vi om barn och ungdomar? En hurudan stämpel sätter vi som lärare på individer, stämpel som kan ha långtgående följder i människors liv? Hurudana outtalade normer och värderingar finns inom olika musikinstitut, musikutbildningar, körer? Och vilken är den musikpedagogiska tradition som vi vill föra vidare?

 

MuD Annu Tuovila har år 2003 i sin doktorsavhandling, en longitudinell studie av 7-13-åriga elever vid musikinstitut, frågat barn om deras upplevelser av musik. Slående är det kanske självklara faktum att eleverna främst vill spela för sin egen glädjes skull. Cecilia Björk skriver i den svenska sammanfattningen till sin avhandling år 2016 att de instrument- och sånglärare som hon intervjuat strävar att skapa “specifika sätt på vilka musiken kan bidra till ett gott liv i olika människors särskilda omständigheter”. Som lärare är det just detta jag vill möjliggöra: glädje, välmående, möjlighet till skapande verksamhet och möjlighet till att växa och lära sig musik. Det är denna delade glädje, känslan av att vara på en resa tillsammans med mina elever, som är så viktig.

                           

Men samtidigt blir jag mer och mer medveten om att det finns de som inte ryms med, som av ekonomiska och sociokulturella orsaker blir utestängda från möjligheten att musicera aktivt. Medan vissa orsaker är strukturella (mindre musikundervisning i skolor, färre musikklasser, högre terminsavgifter vid musikinstitut) är många även kulturella. Det är därför arbetet som Komp r.f. gjort i snart 10 år känns så viktigt och banbrytande. Eldsjälarna Emilie Adolfsson och Victoria Lindqvist har tillsammans med andra likasinnade ordnat musikläger för barn och ungdomar, där arbetssättet är inkluderande och normmedvetet.

 

KOMP-forum vill vidga cirklarna och bli en mötesplats för musikpedagoger som vill arbeta med frågor om inkludering, delaktighet och samarbete på ett konkret och jordnära sätt. På musikläger, i grupper och i klassrum sker spännande saker som möjliggör starkare självkänsla och samhörighet - och mera musik! Tanken med forumet är att mötas och dela med oss till varandra av fungerande arbetssätt och praktiker. Vi kan lära oss av varandra, dela positiva upplevelser och diskutera frågor som känns kvistiga eller utmanande. Vi vill att träffarna blir en plats för självreflektion i en trygg miljö.  

 

Vårens träffar kommer att behandla könsmångfald, välmående och vithet. Under första träffen i februari kommer sånglärare Demian Seesjärvi att berätta om kroppsdysfori och om hur lärare kan beakta att det finns många olika sätt för människor att uppleva och uttrycka kön. Under träffen i mars diskuterar vi välmående och betydelsen av att lyssna inåt och på sin kropp. Vårens sista träff i april behandlar vithet och pedagogiska strategier för att bli medveten om rasifierade privilegier.

 

Om du är intresserad av att arbeta reflektivt med mångfaldsfrågor och musikpedagogik är du välkommen med! Ta kontakt, så berättar vi mera!

 

Marika Kivinen

Sångpedagog som studerat rasismens historia och genusvetenskap

 

 

Litteratur:

Cecilia Björk: In Search of Good Relationships to Music. Understanding Aspiration and Challenge in Developing Music School Teacher Practices. Åbo Akademi 2016.

 

Annu Tuovila: ”Mä soitan ihan omasta ilosta!” Pitkittäinen tutkimus 7–13-vuotiaiden lasten musiikin harjoittamisesta ja musiikkiopisto-opiskelusta. Sibelius-Akademin 2003.

Please reload

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

KOMP! rf  - KOMP! ry

+358 40 5305 075 / komp@komp.fi

© 2015 by Helena von Schoultz & KOMP! rf / KOMP! ry