äydennyskoulutus

T

Huomaa, toimi!

Normikriittinen päivä musiikkipedagogeille

 

21.4.2018, Helsingissä

Syksyn työpaja saa jatkoa! Tutkimme rajoittavia ja poissulkevia normeja harjoitusten, keskusteluiden ja musiikin kautta. Luomme uusia mielenkarttoja ja annamme välineitä itsereflektioon. Yhdessä tutkimme luovia tapoja luoda muutoksia opetusluokkaan. Teemme tilaa kaaokselle, kysymyksille ja uusille näkökulmille!

Päivän tavoitteita ovat:

- keskusteluiden ja harjoitusten avulla lisätä tietoisuutta sukupuolesta ja moninaisuudesta

- antaa välineitä ”toisin tekemiselle” 

- lisätä tietoisuutta itsestä ja toisista pedagogisissa tilanteissa

25.11 klo 10-16, Helsingissä

Hinta: 40 €

Ohjaajat: Marika Kivinen on laulupedagogi, jolla on taustaa myös sukupuolentutkimuksessa. Hän on tutkinut rasismia ja valkoisuutta. Pedagogina hän pohtii kysymyksiä ryhmädynamiikasta, psykofyysisyydestä ja turvallisuuden tunteesta. Malin Gustavsson on Ekvalitan toimitusjohtaja ja tasa-arvo- ja moninaisuuskysymysten asiantuntija. Malinilla on laaja osaaminen tasa-arvon, osallisuuden ja moninaisuuden edistämisestä erilaisissa organisaatioissa. Malin ja Marika ovat tehneet yhteistyötä opiskeluaikanaan Åbo Akademi:n naistutkimuksen laitoksella. Heidän yhteistyönsä liittyi sekä opiskelijapolitiikkaan että vapaaehtoistoimintaan sukupuolittuneen väkivallan ehkäisemiseksi. 

Please reload

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

KOMP! rf  - KOMP! ry

+358 40 5305 075 / komp@komp.fi

© 2015 by Helena von Schoultz & KOMP! rf / KOMP! ry