top of page

Kort om bändverksamheten

I barn&vuxen -gruppen har vi plats för fyra barn (klass 3-6) att delta tillsammans med var sin förälder eller nära vuxen. Att få dela en kreativ hobby kan ge mycket värdefulla gemensamma upplevelser och ger fina möjligheter att både få öva samarbete, få se varandra upptäcka och lära sig nytt och få uppleva musikens magi tillsammans. I ungdomsgruppen (12-15-åringar) ger vi möjligheter för 6-8 ungdomar att spela och sjunga ihop, skapa egna låtar och pröva på olika musikstilar och roller i musicerandet. All verksamhet är två- eller vid behov flerspråkig och inga förhandskunskaper krävs. Du får gärna ta med egna instrument av alla de slag, annars finns det mycket att pröva på på plats. Som ansvarig bänd-/gruppledare fungerar musiker Miika Hjorth, som värdinna och extrahjälp finns Victoria Lindqvist tillhands, i vars studio vi håller till.

Komp bas och gitarr.webp

Info

 Vi träffas fyra söndagar (10.10, 31.10, 21.11, 12.12) med möjlighet till fortsättning på våren. 

kl. 12:30-14 (barn på klass 3-6 + vuxen)
kl. 14:30-16 (12-15-åringar) 

Plats: Villa Christines Gårdshus, adress Germundbyvägen 12, 10520 Tenala, Raseborg. 

Pris: 40€/person för höstens fyra träffar.
Möjlighet till friplats vid behov, ta kontakt!

komp@komp.fi / 040-7054845 (Victoria)

Bandspel_edited.jpg
bottom of page