BackerJohnsen.webp
producent
Hanna Backer Johnsen

komp@komp.fi

+358 40 538 6718

DSC00112 copy 2.jpg
vice ordförande
Victoria Lindqvist

komp@komp.fi

+358 40 705 4845

Adress:

KOMP! rf / ry

Germundbyvägen 12

FIN-10520 Tenala

 

FO-nummer: 2566640-7

Bli medlem!
Medlemskap är en förutsättning för att delta i föreningens avgiftsbelagda verksamhet.