top of page
Bakgrund

Föreningen KOMP! rf / KOMP! ry registrerades våren 2013 och tog då över musiklägerverksamheten som fr.o.m. 2007 ordnats av en fristående arbetsgrupp. 

 

KOMP! rf:s grundare och etablerade aktörer består av en grupp unga musiker och musikpedagoger med bakgrund i Sibelius-Akademin och Kungliga musikhögskolan.

 

Redan från början ordades KOMP!-musiklägren som ett samarbete mellan musiker och musikpedagoger från både Sverige och Finland, och under alla år har åtminstone lägren riktade för de lite äldre ungdomarna haft deltagare från båda länderna. Mångspråkigheten har varit en naturlig del av verksamheten och årligen gör föreningen insatser för att göra lägerverksamheten allt mer tillgänglig och synlig också för nyinflyttade musikintresserade barn och ungdomar.

 

Lägerverksamheten startade på Åland 2007-2008 för att därefter flytta till Pargas 2010-2014 (i samarbete med Axxell). Sedan dess har föreningen ordnat läger i Raseborg (Tenala) och i östra Nyland (Borgå). Verksamhet ordnas för tillfället i samarbete med Villa Christine i Raseborg, Luckan Integration, Kulturhuset Grand och Borgå folkakademi.

bottom of page