top of page

KOMP! ry. on yleishyödyllinen kaksikielinen yhdistys joka tukee ja edistää luovuutta, hyvinvointia ja moninaisuutta ja tekee syrjinnän vastaista työtä. Pääosin yhdistys järjestää musiikillista ja musiikkipedagogista toimintaa ja toimii normiluovana alustana innovatiiviselle ajattelulle, oppimiselle ja leikkimiselle musiikkimaailmassa.

17850010792462920.jpg

Vuosittain KOMP! järjestää luovia lasten- ja nuortenleirejä. Yhdistys on myös järjestänyt aikuistenkursseja ja jatkokoulutusta sekä ammattimuusikoille että musiikkikasvattajille. Toiminnan ydin on yhteisöllisten tilojen luomisessa, tiloja joissa jokaisella on mahdollisuus tulla nähdyksi omana itsenään, missä tunnelma innostaa luovaan kokeellisuuteen ja missä kaikki pääsee kokeilemaan sellaista mitä musiikillisesti toivoavat.

Yhdistyksen pääkielet ovat suomi, ruotsi ja tarvittaessa englanti. Leiriläiset ja ohjaajat tulevat usein sekä Suomesta että Ruotsista. Aktiivisen monikielisyyden tarkoitus on luoda aitoja kohtaamisia erikielisten ihmisten välille, herättää kiinnostusta eri kieliä ja kulttuuria kohtaan sekä olla mukana luomassa avoimempaa ja kunnioittavampaa ilmapiiriä.

Bandspel.webp

“KOMP ei ole mikään tavallinen musiikkileiri!! KOMP on herättänyt poikaamme eloon, antanut uutta turvallisuuden- ja yhteenkuuluvuudentunnetta, herättänyt luomishalua ja halu olla oma itsensä! Oli muuttunut lapsi jota saatiin kotiin viikon leirin jälkeen.”

KOMP! 2 -osallistujan vanhemmat

bottom of page