KOMP! Höstläger för 12-16-åringar i Tenala, Raseborg
Komp bas och gitarr.webp

20-23.10.2022
 

Komps höstläger för 12–16-åringar är här igen!

 

Välkommen med på dagar fyllda med musik, rytm, gemenskap och skaparglädje. Inga förkunskaper i musik krävs för att delta.

 

Var: Villa Christine, Tenala / Raseborg

Pris: 150€ + KOMP! rf:s anslutningsavgift 5€ (Även subventionerade platser kan sökas!)
 

Anmäl dig här